Infond Delniški je delniški podsklad Krovnega sklada Infond, ki večino naložb usmerja v delnice in delniške sklade z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
1. 3. 1994
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
029130254606618

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
24. 5. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Delniški 2,8565 EUR 2017-11-22 -0,31 14,34 21,67 46,72

10 Najpomembnejših naložb

TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,93%
PING AN INSURANCE GROUP 1,90%
ALIBABA 1,84%
SAMSUNG 1,81%
UNION PACIFIC 1,81%
APPLE 1,74%
WISDOMTREE INDIA EARNINGS 1,70%
BOEING 1,62%
ISHARES MSCI TAIWAN 1,57%
REPSOL 1,52%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
Infond Delniški investira pretežni del sredstev v portfelj delnic globalnih korporacij z razvitih in razvijajočih se trgov z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
  • Sklad z globalno naložbeno politiko omogoča upravljavcem fleksibilno strukturo portfelja.
  • Infond Delniški je bil trikrat zapored, januarja 2005, januarja 2006 in januarja 2007, razglašen za najboljši delniški sklad na slovenskem trgu.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Samsung, 3M, Boeing, Johnson&Johnson, FedEx, Pepsi,….

 

Več v dokumentih podsklada.