Podsklad skuša preseči indeks »MSCI Europe«, pri čemer so dividende ponovno investirane s postopkom aktivnega upravljanja.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 12. 2008
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
visoka
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Equity Euro Select 190,9800 EUR 2019-06-20 0,30 16,79 -2,98 17,52

10 Najpomembnejših naložb

BNP PARIBAS: 4,22%
ROYAL DUTCH SHELL PLC: 3,11%
ALLIANZ SE: 3,03%
UNILEVER PLC: 2,89%
ROCHE HOLDING AG: 2,84%
UBS AG: 2,81%
CONTINENTAL AG: 2,78%
LINDE AG: 2,62%
HSBC HOLDINGS PLC: 2,40%
SANOFI: 2,38%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

Podsklad skuša preseči indeks »MSCI Europe«, pri čemer so dividende ponovno investirane s postopkom aktivnega upravljanja.

Naložbena struktura

Da bi dosegli ta cilj, upravljavska skupina najmanj 75 % čistih sredstev vloži v evropske delnice.

Naložbeni postopek temelji na modelu izbora delnic, ki si prizadeva izbrati najprivlačnejše delnice na osnovi potenciala rasti in vrednostnih meril.