ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
9. 7. 2010
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A
TRR sklada
SI56 1010 0003 9037 451

Razvrstitev in ocena tveganja

Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
9. 7. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA SENIOR13,2181EUR2018-02-220,141,521,8744,04

10 Najpomembnejših naložb

TELEKOM D.D.
7,79%
PETROL D.D. LJUBLJANA
6,57%
PIVOVARNA LAŠKO D.D.
5,45%
CINKARNA CELJE D.D.
4,73%
TEVA PHARMACEUTICAL
3,64%
GOOGLE INC.
3,57%
KRKA D.D. NOVO MESTO
3,42%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
3,42%
QUALCOMM INC
3,21%
KD DIVIDENDNI
3,08%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največja 4,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,30%
Celotni stroški
2,17%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T

Alta Senior je sklad prilagodljive sestave naložb. Portfelj sklada je oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Razmerje med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji ni določeno in se lahko poljubno spreminja v odvisnosti od ekonomskih in drugih dejavnikov. Vzajemni sklad ima lahko naložbe v instrumente denarnega trga in v druge prenosljive vrednostne papirje v višini do 10% vrednosti sklada. Za ohranjanje likvidnosti ima vzajemni sklad lahko naložena sredsta v denarne in bančne depozite v višini do 20% vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Naložbe vzajemnega sklada niso geografsko določene.

Cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev sklada ob upoštevanju zakonskih omejitev, razpršenosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb sklada.

Alta Senior je sklad, ki ima prilagodljivo sestavo naložb. Sklad nima natančno določenega razmerja med dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji. Ob upoštevanju ekonomskih in drugih dejavnikov, upravljavec sklada spreminja portfelj tako, da je občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev občasno do dolžniških vrednostnih papirjev, v odvisnosti od pričakovanj rasti/padcev na finančnih trgih. V primeru, da se v prihodnosti pričakuje upadanje gospodarske rasti, se portfelj sklada spremeni tako, da je bolj izpostavljen do dolžniških vrednostnih papirjev in je zato sklad manj tvegan. In obratno, če se pričakuje gospodarska rast je portfelj sklada bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev zaradi pričakovane višje donosnosti kot v primeru dolžniških vrednostnih papirjev.