ALTA PRIMUS je eden najuspešnejših mešanih podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši sklad/podsklad v segmentu mešanih skladov/podskladov.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
16. 2. 2004
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0985 717

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
16. 2. 2004
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
3 leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA PRIMUS1,9647EUR2018-02-220,07-1,371,5420,16

10 Najpomembnejših naložb

LUKOIL-SPON ADR
7,26%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
4,85%
TURKIYE IS BANKASI
4,79%
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
4,71%
GARANTI BANKASI
4,64%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
4,61%
TURKIYE HALK BANKASI
4,15%
BANK PEKAO SA
3,80%
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
3,67%
ING BANK SLASKI SA
3,46%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,30%
Celotni stroški
2,31%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T+1
prodaje do 01:00 T+1

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju (npr. treh ali več letih), predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti.

Ocenjevanje uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti podsklada z gibanjem borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20 % + DJ EURO STOXX 50 30 % + IBOXX EUR SOV OA TR 50 %).

Pri upravljanju z naložbami bo družba za upravljanje nadzorovala strukturo naložb podsklada in njeno usklajenost z naložbeno politiko in zakonskimi omejitvami. V odvisnosti od razmer na trgu vrednostnih papirjev bo družba za upravljanje z naložbami in tveganji spreminjala sestavo naložb po dejavnostih in državah ter skrbela za veliko razpršenost naložb podsklada. Podsklad pričakuje zmeren obrat svojih naložb. Izračun stopnje obrata naložb podsklada (portfolio turnover rate – PTR) je prikazan v dodatku G k temu prospektu.

Sredstva podsklada bodo naložena v te finančne instrumente z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem poglavju.

Podsklad ima lahko največ 20 % sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja, če gre za naložbe v tržne vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, in ki jih izdajo ali zanje jamčijo Republika Slovenija ali njena lokalna oziroma regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna oziroma regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic.

Mešani podsklad vzdržuje precej uravnoteženo strukturo lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe so usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar zmanjšuje valutno tveganje podsklada. ALTA PRIMUS je eden najuspešnejših mešanih podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši sklad/podsklad v segmentu mešanih skladov/podskladov.