Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH je sektorski podsklad, ki vlaga v podjetja iz tehnoloških panog, kamor uvrščamo predvsem računalniško industrijo (programska in strojna oprema, elektronika, internet, telekomunikacije, zdravstvo), farmacijo in biotehnologijo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
8. 5. 2006
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 0291 3025 9074 438

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
8. 5. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA PHARMA – TECH1,7912EUR2018-03-150,230,90-7,2556,04

10 Najpomembnejših naložb

APPLE COMPUTER
5,01%
PHARMACYCLICS INC
4,08%
GILEAD SCIENCES INC
4,07%
BAYER AG
3,51%
MICROSOFT CORP
3,46%
TELEKOM D.D.
3,23%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,09%
SANOFI
3,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
3,06%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD.
3,05%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,40%
Celotni stroški
2,65%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

ALTA PHarma-TECH je podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev tehnoloških podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v depozite, enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in prejemkov od dividend.

Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH je sektorski podsklad, ki ima svojo naložbeno politiko omejeno na delnice podjetij iz tehnoloških panog, kamor uvrščamo predvsem računalniško industrijo (programska in strojna oprema, elektronika, internet, telekomunikacije, zdravstvo), farmacijo in biotehnologijo. Ta podjetja so ključna za tehnološki napredek, ta pa je gonilna sila gospodarske rasti. Tehnološki sektor je zaradi močnih bilanc in želje netehnoloških podjetij po optimizaciji poslovanja krizo prebrodil v boljšem stanju kakor ostale panoge. Naložbe v delnice perspektivnih rastočih podjetij s področja znanosti in tehnologije, kakor tudi v manjša podjetja z velikim razvojnim potencialom, so odlična naložbena priložnost za najširši krog vlagateljev.