Ljudje imamo že od nekdaj visokoleteče cilje. Zdaj jih lahko dosegamo veliko varneje.ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0987 754

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
10. 1. 2011
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
do 1 leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA HIGH YIELD BOND1,1893EUR2019-02-140,05-1,304,216,74

10 Najpomembnejših naložb

COMMERZBANK AG
3,92%
TELEKOM AUSTRIA
3,72%
EILEME 2 AB
3,69%
SCHAEFFLER FIN
3,55%
EP ENERGY AS
3,54%
WENDEL SA
3,45%
TELNET FIN V
3,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
3,42%
PET 02
3,05%
REPUBLIKA SLOVENIJA
2,98%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 1,00%

Izstopna provizija

brez stroškov

Upravljalska provizija
1,30%
Celotni stroški
1,44%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T

Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti.

Naložbeni cilj poskušamo doseči predvsem z vlaganjem v dolžniške vrednotne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Investicijska filozofija, ki ji slednimo pri upravljanju sredstev podsklada temelji na izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam posameznih vrednostih papirjev iščemo podcenjene naložbe.

Prvenstveno investiramo v dolžniške vrednostne papirje, ki, glede na naše ocene, nudijo ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge.

Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko znaša najmanj 90 % vseh sredstev podsklada.

ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice.

Visokodonosne obveznice, so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo, s strani S&P ali Moody’s. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic.

Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob tveganju obvezniškega vzajemnega sklada.