ALTA GOODS je podsklad, ki vlaga v družbe katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
20. 11. 2006
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0987 657

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
22. 11. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
3 leta ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
ALTA GOODS 66,7831 EUR 2019-07-18 0,02 11,68 27,14 74,57

10 Najpomembnejših naložb

CVS CAREMARK CORP
7,98%
PEPSICO INC
5,36%
COLGATE-PALMOLIVE
5,08%
KROGER CO
4,99%
CHURCH & DWIGHT CO INC
4,91%
ALTRIA GROUP INC
4,61%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4,23%
KIMBERLY-CLARK CORP
3,79%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
3,78%
KRAFT FOODS GROUP INC
3,48%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

brez stroškov

Upravljalska provizija
2,40%
Celotni stroški
2,77%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad v smislu, da lahko neomejeno vlaga kamorkoli. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Izdatki za osnovne potrošne dobrine se neprestano povečujejo, saj je rast pogojena z rastjo prebivalstva ter hkrati dvigom življenjskega standarda. Kupna moč razvijajočih se trgov se povečuje, oblikovanje srednjega sloja pa narekuje tempo potrošnje. Potrošne dobrine so najboljša izbira v razmerah večjih negotovosti na trgih kot tudi recesiji, saj sektor deluje defenzivno. Dolgoročno torej sektor zagotavlja stabilno rast, saj je manj občutljiv na ekonomske cikle. Največji potencial rasti predstavljajo »razvijajoči se trgi« saj populacija na teh trgih raste hitreje kot v razvitem svetu.