ALTA GOLD je podsklad, ki vlaga v družbe katerih dejavnost je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
14. 11. 2006
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0987 366

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
14. 11. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
3 leta in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA GOLD19,7789EUR2018-03-16-0,02-23,43-18,05-46,29

10 Najpomembnejših naložb

FRANCO-NEVADA CORP.
7,46%
GOLDCORP INC
6,96%
ROYAL GOLD INC
6,32%
SIBANYE GOLD LIMITED
5,79%
AGNICO-EAGLE MINES
4,73%
BARRICK GOLD CORP
4,46%
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR
4,05%
SILVER WHEATON CORP
3,95%
NEWMONT MINING CORP
3,94%
NEW GOLD INC.
3,50%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

brez stroškov

Upravljalska provizija
2,40%
Celotni stroški
2,88%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

ALTA GOLD je namenski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Zlato zaradi svojih edinstvenih značilnosti ponuja zanimivo naložbeno obliko; tudi v razmerah povečane inflacije. Dejstva: Zlato ni korelirano z nobenim premoženjskim trgom. Povpraševanje po njem narašča s strani držav v razvoju in njihovih prebivalcev, ki imajo vse večjo kupno moč (Indija, Kitajska). Njegovi viri so omejeni (po nekaterih podatkih je znanih in odkritih rezerv zlata le še za 15 let). Visoka volatilnost delniških trgov in politični spori v svetu podžigajo rast njegove vrednosti. Žlahtne kovine so v finančnih krizah edino povsod sprejemljivo plačilno sredstvo. Centralne banke razvitih držav imajo zaradi varnosti več kot polovico državnih rezerv v zlatu.