ALTA BOND je eden najuspešnejših obvezniških podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši podsklad v segmentu obvezniških vzajemnih skladov/podskladov. Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
9. 8. 2004
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0985 814

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
10. 1. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
3 leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA BOND0,6601EUR2019-02-140,081,123,258,80

10 Najpomembnejših naložb

REPUBLIKA SLOVENIJA
6,15%
TELEFONICA EMISIONES SAU
4,99%
ENEL FINANCE INTL INV
4,96%
GAS NATURAL FENOSA FIN
4,81%
INTESA SANPAOLO SPA
4,76%
EP ENERGY AS
4,69%
REPUBLIKA SLOVENIJA 3
4,64%
FORTUM OYJ
4,39%
TELEKOM SLOVENIJE D.D.D
4,33%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL
4,14%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 1,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Provizija ob prestopu
prehod med podskladi je brez stroškov, razen pri prehodu iz obvezniškega podsklada pri katerem vlagatelj plača stroške vstopa v podsklad, v katerega prehaja
Upravljalska provizija
0,95%
Celotni stroški
1,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T

ALTA BOND je obvezniški podsklad. Najmanj 90 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih donosov v primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr.
Obveznice so eden izmed najpomembnejših naložbenih razredov. Zaradi lastnostnih, ki jih imajo (nizka stopnja tveganja, likvidnost, donosnost), so praktično nujen sestavni del vsakega naložbenega portfelja.

Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. Slednje je najbolj očitno ravno v obdobjih neugodnih gibanj na kapitalskih trgih, ko obveznice služijo kot izjemno učinkovit »ohranjevalec« vrednosti, saj uspešno blažijo padce tečajev na delniških trgih, obenem pa pozitivno donosnost dosegajo tudi v obdobju gospodarske konjunkture in rasti delniških tečajev.

ALTA BOND je eden najuspešnejših obvezniških podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši podsklad v segmentu obvezniških vzajemnih skladov/podskladov.