ALTA BALKAN je regijsko usmerjen na Balkan. Balkanska regija nam je blizu in jo dobro poznamo. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
27. 2. 2006
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0986 008

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
27. 2. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA BALKAN0,6427EUR2019-02-14-0,06-5,367,809,64

10 Najpomembnejših naložb

PETROL D.D. LJUBLJANA
7,83%
TELEKOM D.D.
7,11%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
7,02%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
5,84%
KRKA D.D. NOVO MESTO
5,51%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.
4,74%
ENERGOPROJEKT HOLDING AD
4,43%
PIVOVARNA LAŠKO D.D.
3,60%
ALKALOID AD SKOPJE
3,43%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
3,16%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,75%
Celotni stroški
2,99%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T

ALTA BALKAN je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem iz kapitalskih dobičkov. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom DOW JONES STOXX BALKAN 50.

Balkanska regija nam je blizu in jo dobro poznamo. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU. V času krize se je gospodarska rast ustavila, povečala se je stopnja brezposelnosti in zmanjšala se je likvidnost. Nizki tečaji delnic na regionalnih borzah so porok ugodnega vrednotenja regije, ki utegne kmalu privabiti kopico tujih vlagateljev. Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.