mag. Karmen Darvaš, dne 5. 6. 2017

 

Prihranke varčevalci preusmerjajo v alternativne oblike naložb, med drugim tudi  v investicijske nepremičnine, ki jim prinašajo 6,4% donosa letno. Novogradenj praktično ni, medtem, ko so cene nepremičnin po večletnih padcih dosegle dno. To pa predstavlja zgodovinsko priložnost za nakup in zaslužek z nepremičninami.

Če nekdo razpolaga z vsaj 50.000 EUR prihrankov ali več, ki jih želi naložiti, ob tem pa ne želi prevzemati večjega naložbenega tveganja, kot na primer pri naložbah na delniške trge ter druge še bolj tvegane oblike, kjer je nihajnost velika,  je sedaj pravi čas za investicijo v nepremičnine. Cene so nižje kot pred leti, po drugi strani nepremičnin na trgu primanjkuje in pridobivajo na vrednosti. Poleg tega je naložba v nepremičnino varna, dokaj stabilna in trdna. Nepremičnina je idealna kategorija pri razpršitvi naložbenega portfelja. Če je nekdo že naložil svoje prihranke v delnice, vzajemne sklade in zlato, lahko služi nepremičnina  idealno za razpršitev naložbenega portfelja.

Pri izbiri primerne nepremičnine naj vam pomaga izkušen, za to usposobljen strokovnjak. Skupaj z investicijskim svetovalcem najprej določite znesek, ki ga želite investirati v nepremičnino. Nato vam bo skupaj z nepremičninskim posrednikom poiskal primerno nepremičnino, za katero bo vedel, da obstaja veliko povpraševanje in se bo lahko hitro oddala v najem. Sledil bo ogled nepremičnine in v primeru nakupa poskrbel za izpeljavo celotnega kupoprodajnega procesa, ki vključuje pravno zaščito, prevzemni zapisnik in varen prenos lastništva ter vpis v zemljiško knjigo. Po nakupu bo poskrbel  za izbiro ustreznega najemnika, ki bo poskrbel, da se bo vaša naložba plemenitila najmanj 6,4 % -7 % na leto.

Strošek posredovanja nepremičninske agencije in investicijskega svetovalca bo malenkosten v primerjavi z tem, kakšne so lahko posledice nakupa ali prodaje nepremičnine brez posrednika. Pri nakupu nepremičnine gre za pravne posle, kjer so vključeni višji denarni zneski, zato je potrebna večja pozornost in previdnost. Nepremičninski posrednik  ima sklenjeno po Zakonu zavarovanje odgovornosti in bo s pomočjo pravnikov pripravil ustrezno prodajno pogodbo, s katero bo pravno zaščitil tako kupca kakor tudi prodajalca. Z nepremičninskim posrednikom, ki je licenciran, se boste počutili varneje, saj v celoti odgovarja za nepremičninske posle.

Pri prodaji in nakupu nepremičnine je sklenitev prodajne pogodbe najpomembnejši del.  Zavedati se je potrebno, da se večina sporov in odškodninskih zahtevkov nanaša na tiste prodaje nepremičnin, kjer ni sodeloval nepremičninski posrednik z ustrezno nepremičninsko licenco. Vsak nepremičninski posrednik ima sklenjeno poklicno odškodninsko odgovornost, saj je za svoje posle odgovoren.  To pa pomeni za kupca in prodajalca pri nepremičninskem poslu, da sta dodatno varovana in da odgovornost za napake nosi nepremičninska agencija.  Nepremičninska agencija bo poskrbela za ustrezno pripravo vseh listin, pogodb, odmero davščine, vključitev varovalk, ki omogoča prodajalcu, da prejme celotno kupnino, kupcu pa varen nakup nepremičnine, ki bo prosta bremen. V primeru spora pomaga posrednik razjasniti težave kot nepristranska oseba.

Ne bo odveč pogledati še nekaj najbolj pogostih problemov, s katerimi se soočajo kupci/prodajalci pri nakupu nepremičnine brez sodelovanja nepremičninske agencije:

 • Čeprav je bila nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, ni imela uporabnega dovoljenja za predvideno rabo.
 • Nepremičnina ni bila vpisana v zemljiško knjigo, kar je pomenilo manjšo pravno varnost za kupca in dolgotrajen postopek dokazovanja verige prenosov in pridobivanja originalnih pogodb.
 • Nepremičnina je bila obremenjena s pravicami tretjih oseb.
 • Prodajalec ni dobil plačane celotne kupnine, kupec pa se je vpisal v zemljiško knjigo, ker pogodba ni bila deponirana in ni bilo varstva vrstnega reda v zemljiški knjigi z predznambo.
 • Prodajalec ni pravočasno odvedel davka pri prometu z nepremičninami in prodaja ni bila sprovedena.
 • Po nakupu nepremičnine, kupec nepremičnine ni mogel vpisati lastnine v zemljiško knjigo, ker pogodba ni vsebovala pravilno sestavljene in overjene intabulacijske klavzule.
 • Kupec je ostal brez kupnine in brez novograjene nepremičnine, ker je šel investitor v stečaj.
 • Stanje objekta ni v skladu z gradbenim dovoljenjem.
 • Neurejena etažna lastnina.

Zakaj je nepremičnina primerna naložba?

 • Ker je naložba varna, stabilna in donosna
 • Ker nam banka nudi za naš denar prenizke obresti
 • Investicija v nepremičnino prinaša stalni mesečni prihodek, istočasno pa oplemenitimo tudi glavnico
 • Ko potrebujemo sredstva, se nam s prodajo nepremičnine vložen denar povrne z obrestmi
 • Z investicijo dosegamo 6,5% letne donose

 

Članek objavljen tudi v reviji KAPITAL. Več…

 

 

Nepremičnine

Investirati v nepremičnino in zaslužiti?

Preberite

 • Največje neumnosti, ki jih delajo ljudje, ko želijo zaslužiti z nepremičninami
 • Ali se izplača naložiti denar v nepremičnino?
 • Kako in kje kupiti nepremičnino?

Investicija v nepremicnino je lahko zelo donosna, a kako? Preprosto! Prenesite si svojo eKNJIGO!

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).

Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

da bodo vaše finance v koraku s časom.Uspešno ste se prijavili na novice.