Zavarovanja vključujejo ogromno drobnega tiska. Za kvalitetno svetovanje potrebujete usposobljenega in licenciranega strokovnjaka za optimizacijo zavarovanj. V FINANČNI HIŠI imamo pravni oddelek, ki pregleda vse splošne zavarovalne pogoje in drobni tisk in stranki svetuje v njeno korist.

Na našem zavarovalno analitičnem oddelku pravna služba strokovno pregleda vaše obstoječe zavarovalne police, jih analizira,primerja s trenutnim stanjem na trgih in vašo življenjsko situacijo,vaša zavarovanja po potrebi optimiziramo in racionaliziramo, da dosežete ZAVAROVALNI OPTIMUM, na tak način pridete tudi do drugega finančnega mnenja,seznanimo vas ali ste ustrezno zavarovani ali podzavarovani.

Rezervirajte si individualni posvet z licenciranim zavarovalnim zastopnikom: info@financnahisa.si

Analiza vaših naložbenih in zavarovalnih polic za optimizacijo zavarovanj

Pri mnogih vlagateljih se je izkazalo, da njihova sredstva v preteklosti niso bila pravilno razpršena in da so njihovi naložbeni, zavarovalni in varčevalni portfelji deformirani. Iz tega razloga so veliko vloženih sredstev tudi izgubili. Obstoječe portfelje je potrebno revidirati skozi možnosti preoblikovanja naložbene politike, jih nato spreminjati kakor se spreminja tudi naš slog življenja (zadolženost, višina letnih prihodkov, dodatni viri dohodkov, izguba določenih virov, sprememba zaposlitve, rojstvo otrok, staranje, ipd.). Marsikdo je tudi podzavarovan in nevede nepravilno zavarovan.

Rešitev

K zavarovanjem pristopajte strateško in načrtovano! Pri revidiranju in izdelavi vašega zavarovalno naložbenega portfelja vam pomagajo naši strokovnjaki z ažurnimi finančnimi informacijami in inovativnimi rešitvami.

Za dodatne informacije, za pregled vašega portfeleja nam lahko pišete: info@financnahisa.si

eNAROČILO

Želim dober načrt zavarovanj

Naroči

Zavarovanje je sodelovanje, a kako? Preprosto! Prenesite našo eKNJIGO!

Zavarovanje je sodelovanje, a kako?
Preprosto! Prenesite si svojo eKNJIGO!

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).