Vaši osebni podatki

Mesto številke kartice je takoj nad imenom imetnika Devetmestna št. nad imenom osebe na kartici zdravstvenega zavarovanja

Vaše obstoječe zavarovanje je pri: (izberete eno)*

*Opomba: Pri prenosu se upošteva 3 mesečni prehodni rok in bo začetek zavarovanja pri novi izbrani zavarovalnici čez 3 mesece. Prenos uredi zavarovalnica.

Trajanje zavarovanja

Način plačila*

Mesečna premija znaša 32,99 EUR.

Dodatno nezgodno zavarovanje

Kateri bonus boste izbrali?

Vaše sporočilo

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).