Plača vsakega izmed nas je odvisna od tega, ali smo prisotni na delovnem mestu ali ne. Bolezen ali poškodba lahko privede do dlje trajajoče odsotnosti z delovnega mesta.V primeru delovne nesposobnosti smo najprej na bolniškem dopustu, kar že pomeni izpad dohodka. Hkrati v tem primeru nismo upravičeni do nadomestila stroškov prevoza, potnih, malice, stimulacij in podobno.

Mesečne obveznosti, odplačevanje kreditov in ostalih dolgov pa ostajajo vsak mesec.

Pogosto je ob nižjem dohodku nemogoče odplačevati vse stroške in kredite. Ob tem pa nastopijo še višji stroški zaradi zdravljenja in potrebnih zdravil.

Hujša bolezen ali poškodba lahko pusti hude posledice. Življenjski slog se močno spremeni, dohodki se zmanjšajo, stroški pa zvišajo. O tem sicer ne razmišljamo, a  preventivno lahko naredimo marsikaj.

Anja je do nedavnega živela popolnoma običajno. Imela je svoj s.p. in delala za večje podjetje. Nenadoma je huje zbolela. Zaradi šoka in stresa, ki ga je doživela ob tem, ko je izvedela za bolezen, ni bila sposobna več vsakodnevno hoditi v službo, nakar je sledilo dolgotrajno zdravljenje. Ker 7 mesecev ni bila prisotna na delovnem mestu, so njeni kupci pobegnili drugam. Dohodka tako rekoč ni več ustvarjala, kupce je postopoma izgubljala, denarja na bančnem rečunu za odplačevanje davčnih obveznosti in za odplačevanje kredita za stanovanje pa je tudi že zmanjkovalo.

Težko se je prebijala iz mesec v mesec, bolniško nadomestilo ji je komaj zneslo za odplačevanje stanovanjskega kredita in tekočih stroškov. Nekaj prihrankov, ki jih je imela na banki za hude čase, pa je potrošila za doplačevanje zdravil. V sedmem mesecu, ko so jo uspešno pozdravili, pa je ugotovila, da mora svoj s.p. zapreti, saj ni imela več posla, banki pa je bila dolžna že 2 obroka za odplačilo stanovanjskega posojila.

Preostalo ji ni nič drugega, kot da se prijavi na Zavod za zaposlovanje in si poišče novo službo. A kaj, ko službe danes ni lahko in hitro najti. Iskala jo je pol leta, v tem času pa ji je banka zasegla stanovanje, saj je bilo pod hipoteko.

REŠITEV JE ZAŠČITA DELOVNE SPOSOBNOSTI

Anja bi lahko sklenila zavarovanje za primer delovne nezmožnosti in bi plačevala mesečno premijo le 8 EUR, premija bi se knjižila med stroške njenega s.p.-ja. Ob nastopu bolezni bi prejela izplačilo 80.000 EUR, kar bi ji zadoščalo za odplačilo celotnega kredita in s tem bi stanovanje obdržala. Ostalo bi ji še nekaj denarja za odplačilo zdravil in pokrivaje tekočih stroškov. Rezerve, ki jo je imela na banki, se ji ne bi bilo potrebno dotikati in bi ji ostal denar za čas iskanja nove službe, ko je šla na Zavod za zaposlovanje. Njen življenjski slog se sploh ne bi spremenil, standard ji ne bi upadel. Doživljala bi manj stresa in verjetno zaradi tega tudi prej ozdravela.

V FINANČNI HIŠI svetujemo, da se za takšne in podobne primere, ki se lahko zgodijo vsakomur izmed nas, preventivno zaščitite, torej za primer, če postanete nesposobni za delo.

ZAKAJ SKLENITI ZAVAROVANJE DELOVNE NEZMOŽNOSTI?

  • Ljudje ne želijo živeti slabše, če zbolijo. Želijo prejemati enak dohodek, kot če bi bili zaposleni.
  • Nihče ne želi, da mu banka odvzame stanovanje, če ga ne zmore odplačevati zaradi nižjega dohodka.
  • Če zbolimo ali se huje poškodujemo, želimo imeti dovolj denarja, da se čim prej nemoteno in kvalitetno pozdravimo in hitro vrnemo nazaj na delovno mesto v aktivno življenje
  • Težava nastopi, če ne moremo hoditi v službo, saj standard upade, bolniško nadomestilo je nižje tudi do 40% ali več, saj v času bolniške odsotnosti ne prejemamo nobenih dodatkov k plači (prevoz, potni stroški, malica).
  • Imam s.p. in vem, da davčna in banka ne čakata na nas podjetnike ali bomo sposobni plačevati svoje obveznosti ali ne. V primeru nastopa bolezni ali poškodb je za nas najpomembnejše zdravje. Če se želim hitro pozdraviti, ne smem doživljati dodatnega stresa, saj stres dokazano samo poslabšuje zdravstveno stanje.
Bolezen lahko resno vpliva na vaš prihodek

Naši strokovnjaki za zaščito premoženja vam bodo pomagali: info@financnahisa.si

eIZRAČUN

Informativni izračun za nadomestilo izpada dohodka za primer delovne nezmožnosti

Izračunaj

Zavarovanje je sodelovanje, a kako? Preprosto!

Prenesite si svojo eKNJIGO.