KOLIKO VARČEVATI?

 

Ste si izračunali, koliko denarja boste potrebovali za dodatno pokojnino?Ali veste ali sploh varčujete dovolj?Ni pomembno ali varčujete. Veliko pomembneje je ali sploh varčujete dovolj.

Priporočamo, da vam na našem oddelku za analize naredimo VAŠ individualni pokojninski načrt, s pomočjo katerega boste izvedeli:

 • ali varčujete dovolj
 • ali je vaše varčevanje ustrezne oblike,
 • koliko bo znašala vaša pokojninska vrzel.

Navajamo informativni finančni primer, ki prikazuje, da se pozna vsako leto, ko odlašate:

Metka in Janko sta stara 35 let, oba varčujeta enak mesečni znesek v višini 100 EUR in oba sta izbrala enako naložbo z enako predvideno letno donosnostjo (npr. 8% v vzajemnih delniških skladih*). Edina razlika je ta, da je Metka pričela z varčevanjem pri svojem 25. letu starosti, Janko pa je z varčevanjem odlašal in začel varčevati šele čez 10 let, torej pri svojem 35. letu starosti.

 1. Metka prične z varčevanjem takoj pri svojem 25. letu svoje starosti:
 • mesečno varčuje 100 EUR,
 • letna donosnost izbrane naložbe znaša 8%*,
 • Metka varčuje 10 let,
 • po 10. letih varčevanja Metka prekine z mesečnim varčevanjem,
 • Metka ima tako na svojem računu 18.012,43 EUR,
 • privarčevana sredstva 18.012,43 EUR pusti na svojem računu še naslednjih 30 let in sicer do svojega 65. leta,
 • pri svojih 65-ih letih Metka preveri stanje na svojem računu.

Metka je privarčevala 181.252,90 EUR. Ta znesek bo lahko namenila za svojo dodatno mesečno pokojnino.

 1. Janko odlaša z odločitvijo 10 let in se odloči za varčevanje šele pri svojem 35. letu starosti:
 • mesečno varčuje 100 EUR,
 • letna donosnost izbrane naložbe znaša 8%*,
 • Janko varčuje 30 let,
 • pri svojih 65-ih letih Janko preveri stanje na svojem računu.

Janko je privarčeval 140.855,06 EUR. Ta znesek bo lahko namenil za svojo dodatno mesečno pokojnino.

*Pojasnilo: donosi v informativnem izračunu niso zajamčeni, gre za predviden potencialni letni donos. Namen zgornje zgodbe je predstaviti, da je čas pomembna komponenta pri odločanju za pokojnino. Čim prej tem bolje, saj z odlašanjem izgubljamo.

Primer jasno prikazuje, da lahko privarčujete 40.397,84 EUR več, če pričnete varčevati prej. Čeprav po 10 letih prekinete z mesečnimi zneski in do tedaj privarčevana sredstva pustite plemenititi naprej, boste privarčevali več, kot če z varčevanjem odlašate in potem varčujete 35 let vse do svoje pokojnine.

NAŠ NASVET: ČIM PREJ, TEM BOLJŠE

Pri tem vam lahko pomagamo mi. Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na info@financnahisa.si.

ZAKAJ?

Po podatkih ZPIZ-a  znaša danes povprečna pokojnina v Sloveniji 568,87 EUR, medtem ko je bila povprečna neto plača 993,53 EUR.

Danes povprečna pokojnina upokojenca znaša 48,8% prihodkov zaposlenega.

V našo pokojninsko osnovo se ne vštevajo dodatki, kot so prevoz na delo, prehrana, regres ipd., ki nam sedaj zvišujejo življenjski standard, zato bo naša pokojninska luknja toliko večja.

S pomočjo dodatnega pokojninskega varčevanja in s tem privarčevanega kapitala si boste poleg starostne pokojnine omogočili dodatno pokojnino, ki vam bo v vaši starosti omogočala vsaj takšen standard, ki ga živite in ste ga vajeni danes. Namen dodatnega pokojninskega varčevanja je torej v tem, da si v svoji aktivni delovni dobi privarčujete dovolj za dodatno pokojnino in primeren standard življenja v pokoju, kot si ga zaslužite.

 

Slovenci za starost varčujemo veliko premalo, kot bi bilo potrebno.

Povprečen Slovenec varčuje 50 EUR na mesec in misli, da si bo na ta način zagotovil dostojno dodatno pokojnino. Ko jim ekonomisti naredimo pokojninsko analizo, se zgrozijo ob realnem izidu, ko vidijo, da lahko pričakujejo iz tega naslova le od 60 do 120 EUR dodatka v času upokojitve. Odvisno od starosti. Največja napaka v praksi je ta, da izhajamo iz mesečnega zneska, ki ga bomo odvajali v ta namen, nikakor pa si ne izračunamo koliko bomo dejansko potrebovali dodatnega priliva, ko se bomo upokojili.

Vsaka oblika varčevanja pa ni primerna za namen pokojnine. Življenjska zavarovanja niso primerna oblika varčevanja za pokojnino. Za marsikoga naložbene police niso najbolj optimalna izbira za pokojninsko varčevanje.

REŠITEV

Naš nasvet: Čim prej, tem boljše!

Če še ne varčujete za lastno starost, to naredite takoj. Ne odlašajte, saj z vsakim dnem odlašanja izgubljate. Priporočamo, da za svojo pokojnino varčujte pretežno v varnih oblikah naložb. Koliko ste stari, vsaj toliko odstotkov mesečnega zneska nalagajte v varni obliki. Torej, nekdo, ki je star 40 let, naj ima vsaj 40% svojih prihrankov naloženih v zajamčeni obliki.

eNAROČILO

Želim pokojninski načrt

Naroči
eIZRAČUN

Da boste trendi tudi, ko postanete vintage!

Izračunaj

Za odličen nasvet brez kalorij si prenesite našo e-knjigo o super pokojnini!

Dobili boste odgovore:

 • Kako se pripraviti na prihodnost
 • Kako enostavno doseči visoko pokojnino
 • Največje napake pri načrtovanju rente

Znanje + Recept + Slog = Super pokojnina!
Prenesite si svojo eKNJIGO.

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).