POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Oglašujemo prodajo vaše nepremičine in vam jo hitreje pomagamo prodati. Izpeljemo celoten kupoprodajni proces.

Če ste se odločili, da boste sami prodajali svojo nepremičnino, vam svetujemo, da za vas izvedemo kupoprodajni postopek, ki vas bo pravno varoval.

Za vas naredimo:

 • ogled nepremičnine v stvarnem smislu in pridobitev podatkov iz GURS,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini
 • seznanitev strank z davčnimi obveznostmi in notarskimi stroški
 • sestava osnutka kupoprodajne pogodbe in izpis ZK stanja za stranke in urejanje listin za  primer kredita za banko
 • sestava kupoprodajne pogodbe
 • podpis kupoprodajne pogodbe na sedežu podjetja oz. na nepremičnini
 • izpeljava davčnega postopka pri prometu nepremičnin
 • plačilo davka na promet nepremičnine
 • pomoč pri vseh potrebnih opravilih pri notarju (overovitev podpisa, deponacijski zapisnik, narok )
 • urejanje in pomoč bankam z manjkajočimi listinami in časovnimi uskladitvami za kupca
 • sestava primopredajnega zapisnika in hkrati vodenje primopredajnega postopka, pri primopredaji nepremičnine.

Strošek posredovanja nepremičninske agencije bo malenkosten v primerjavi z tem, kakšne so lahko posledice nakupa ali prodaje nepremičnine brez posrednika.

Največji problemi, s katerimi se soočajo kupci/prodajalci pri nakupu nepremičnine brez  sodelovanja nepremičninske agencije:

 • Čeprav je bila nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, ni imela uporabnega dovoljenja za predvideno rabo.
 • Nepremičnina ni bila vpisana v zemljiško knjigo, kar je pomenilo manjšo pravno varnost za kupca in dolgotrajen postopek dokazovanja verige prenosov in pridobivanja originalnih pogodb.
 • Nepremičnina je bila obremenjena s pravicami tretjih oseb.
 • Prodajalec ni dobil plačane celotne kupnine, kupec pa se je vpisal v zemljiško knjigo, ker pogodba ni bila deponirana in ni bilo varstva vrstnega reda v zemljiški knjigi z predznambo.
 • Prodajalec ni pravočasno odvedel davka pri prometu z neprmeičninami in prodaja ni bila sprovedena.
 • Po nakupu nepremičnine, kupec nepremičnine ni mogel vpisati lastnine v zemljiško knjigo, ker pogodba ni vsebovala pravilno sestavljene in overjene intabulacijske klavzule.
 • Kupec je ostal brez kupnine in brez novograjene nepremičnine, ker je šel investitor v stečaj.
 • Stanje objekta ni v skladu z gradbenim dovoljenjem.
 • Neurejena etažna lastnina.

CENEJE DO KUPOPRODAJNE POGODBE

Potrebujete kupoprodajno pogodbo, pa je ne znate sestaviti? Ali pa vas morda skrbi, da ne bo vsebovala vsega, kar bi morala? Zaupajte pripravo kupoprodajne pogodbe našim strokovnjakom, ki so zato usposobljeni in tudi odgovarjajo za pravilno sestavo.

Nepremičninski posrednik Dean Rudolf, uni. dipl. ekon., z licenco št. 01763.

Investirati v nepremičnino in zaslužiti?

Preberite

 • Največje neumnosti, ki jih delajo ljudje, ko želijo zaslužiti z nepremičninami
 • Ali se izplača naložiti denar v nepremičnino?
 • Kako in kje kupiti nepremičnino?

Investicija v nepremicnino je lahko zelo donosna, a kako? Preprosto! Prenesite si svojo eKNJIGO!

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).